نام: لیلا حسینی طبقدهی
دانشکده: علوم انسانی
گروه: مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: l . h o s e i n i @ i a u r a m s a r . a c . i r


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:
دکترا علوم تربیتی آزاد واحد ساری ایران 1392
کارشناسی ارشد علوم تربیتی آزاد واحد ساری ایران 1384


جوایز و افتخارات
عنوان 
سال 
عضو انجمن مدیران ایران1390
دریافت لوح تقدیر و سپاس پژوهشی از فرماندار شهرستان رامسر1391
پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی رامسر 1391
دریافت لوح تقدیر و سپاس فرهنگی در امر اقامه ی نماز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر1392
انتخاب مقاله برتر در همایش سبک زندگی امام حسن عسکری (ع)1393
رتبه نخست مسابقات کتبی قرآن و عترت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر 1394
داور فصلنامه علمی - پژوهشی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی1395
پژوهشگر سطح چهار شبکه پزوهشگران ایرانی1395

تالیف و ترجمه
عنوان 
ناشر 
سال 
نوع اثر 
کارافرینیانتشارات مهرالنبی1390تالیف
توانمندسازهای مدیریت سرمایه فکریانتشارات مهرالنبی1395تالیف

مقالات در نشریات
عنوان مقاله 
نام نشریه 
سال انتشار 
شماره جلد 
شماره صفحه 
تأثیر فن آوری اطلاعات بر کارآیی و اثربخشی کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان مازندرانفن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی1389193
رابطه سبک رهبری تحول آفرین و خودکارآمدی کارکنانفصلنامه علمی - پژوهشی روان شناسی تربیتی1391244
رابطه سبک رهبری تحول آفرین و سرمایه انسانیفصلنامه علمی - پژوهشی روان شناسی تربیتی1393174
جایگاه تفکر قطعی نگر در میان والدین دارای کودکان با نیازهای ویژهششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1394101511
عوامل مؤثر بر موفقیت در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه هافن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی1394171
میزان رضایت از زندگی در میان والدین دارای کودکان با نیازهای ویژهششمین کنفرانس بین المللی روانشاسی و علوم اجتماعی1394101541
رابطه خودآگاهی و یادگیری خودتنظیمی با سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطهمطالعات روانشناسی تربیتی سیستان و بلوچستان13973029-50

تحقیقات
عنوان 
طرح پزوهشی برون دانشگاهی: تاثیر کلاس های فوق برنامه مکمل در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد
طرح پژوهشی: رابطه بین رهبری تحول آفرین و توانمندسازی روانشناختی کارکنان
طرح پژوهشی: عوامل فرهنگی موثر در نگهداری کارکنان دانش محور در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران
 
مقالات علمی
Title 
Authors 
Publication Date 
organizational commitment and job satisfaction of employees of electricity companiess.l. hosseinitabaghdehi, Abbas zamani03/03/2011
Conference
Journal Australian journal of basic and applied science
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
productivity management and overall economic development in countriesseyyedeh leila hosseinitabaghdehi03/06/2011
Conference
Journal Australian journal of basic and Aplied science
Volume 12
Issue 1991-8178
Pages 3306-3311
Publisher Ajbas
Description
Analysis of educational effects on imports of goods and non-teaching educational sectors countrys.l.hosseinitabaghdehi, Abbas zamani08/06/2011
Conference
Journal Australian journal of basic and applied science
Volume 10
Issue 1991-8178
Pages 1334-1337
Publisher
Description
Rate of economic participation and employment, Gender segregations.l.hosseinitabaghdehi, Abbas zamani03/08/2011
Conference
Journal Australian journal of basic and applied sciences
Volume 10
Issue 1991-81-78
Pages 1365-1369
Publisher Ajbas
Description
the effect of trainning in the management of new technologys.l.hosseinitabaghdehi, Abbas zamani08/08/2011
Conference
Journal Australian journal of basic and applied sciences
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Technological progress and productivity of the enterprise systemsseyyedeh leila hosseini tabaghdehi05/10/2011
Conference
Journal Austarlian journal of basic and applied sciences
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
explaining and designing model of the intellectual capital management enablersseyedeh leila hosseini tabaghdehi, mohammad salehi, javad khalatbari03/03/2012
Conference
Journal journal of scietific resaerch and development
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
intellectual capital management in the organization of the third millenuimmseyedeh leila hosseini tabaghdehi11/03/2012
Conference 4 internatioal conference on intellectual capital management
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Relationship between transformational leadership styles with psychological empowerment syed leila hosseini tabaghdehi, javad khalatbari03/03/2013
Conference
Journal life science journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Relationship between transformational leadership styles with self- determination of employeessyed leila hosseini tabaghdehi, javad khalatbari09/06/2013
Conference
Journal life scince journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
صفحه 1 از 2 (13 مورد)قبلی[1]2بعدی